ČTU - TK KLETR

Areál Kunovice

Klub spravuje areál své materiální základny na letišti v Kunovicích , v prostorách Leteckého muzea.

Brigády v letošním roce 2013

PRVNÍ KARNÍ BRIGÁDA SE USKUTEČNILA 24.DUBNA 2013.UKLIDILI JSME KOMPLETNĚ CELÉ NÁDVOŘÍ.

PROBĚHLO V ROCE 2012

První letošní brigáda s jarním úklidem se uskutečnila ve středu 24.dubna od 9.00. Brigádníci: Tondas, Vlastík, Jožka a Bob.

Brigády v letošním roce 2011

Brigáda v areálu 14. září od 13:00 Odstranění závad, nalezených při akci DUNAJEC

Brigádu bohužel doprovázelo špatné počasí, takže Jura uvízl v lijáku pod mostem v Kunovicích a dojel pozdě a zcela promoklý. My dva , já a Mira dojeli v suchu autem a za deště splnili všechny naplánované úkoly oprav vodáckého vybavení po Dunajci. Navíc jsme upravili posunuté střešní laminátové panely a zametli nádvoří. Při vyrovnání brány se nám podařilo ulomit na bráně pant.

Plánované úkoly: 1. Přelepit záplaty na spodní straně podlahy raftu 2. Zhotovit síto kletru na přední palubě raftu 3. Vyměnit(opravit) ventil podlahy raftu, přidělat krytku 4. Označit pumpy, promazat 5. Zhotovit vložku na nový ventil zadní sedačky raftu 6. Opravit popruh na smotaný raft 7. Označit pádla samolepkami KLETRU a inv. čísly 8. Zhotovit samolepky Kletru 9. Na pádla vygravírovat nápis KLETR 10. Opravit šlapací nafukovadlo - to se bohužel ukázalo nerealizovatelné

Česká tábornická unie Tábornický klub Kletr Uh.Hradiště.

Vnitřní směrnice číslo 0801.

Organizační řád areálu KUNOVICE.

 1. Areál tvoří tři plechové boudy, panelové plochy, přilehlé k těmto skladům a vstupní brána a branka. Vedle betonové plochy je pás zeleně se stromky, oddělující areál od ostatních prostor Leteckého muzea. Majitelem pozemku je město Kunovice, majitelem plechových bud , panelů, vstupní brány a branky, včetně stromků na zeleném pásu, je ČTU TK Kletr. Uživateli areálu jsou obč. sdružení Kletr a občanské sdružení KUFR. Kletr dosud poskytuje užívání jeho majetku KUFREM bezplatně na základě dobrých vzájemných vztahů..
 2. Provoz skladů DHIM Kufru a Kletru se řídí vnitřními směrnicemi těchto organizací.
 3. Tento organizační řád stanovuje zásady společného užívání přilehlé panelové plochy a přilehlé zeleně charakterizované v bodě 1.
 4. Kletr odpovídá za pořádek a údržbu své části boudy a přilehlé panelové plochy, včetně zeleného pásu a hlavní brány.
 5. KUFR odpovídá za pořádek a údržbu dvou plechových bud, které používá a přilehlé panelové plochy, kde má umístěny své dva vleky. Tyto vleky musí být vždy umístěné na východním okraji této plochy tak, aby nebránili volnému průjezdu na plochu Kletru. Místo pro umístění vleku bude označeno na ploše.
 6. Pořádkem se dle tohoto organizačního řádu rozumí i pravidelné čistění panelové plochy od náletu zeleně, úklid spadlého listí, nátěry skladů a plotu a údržba stromů a zelené plochy vedle panelů.
 7. Na panelové ploše mohou být umístěny pouze oba zmíněné vleky, stabilní stojan na hutní materiál a skladka řeziva, přiléhající ke skladu KLETRU. Jiný materiál může být v areálu umístěn jen dočasně a na základě souhlasu správce areálu.
 8. Mimo určené místo může být materiál uložen jen pro účely opravy a jiné manipulace jen po dobu této činnosti, která však musí být ukončena téhož dne, kdy začala. Jinak jen se souhlasem správce.
 9. Každý uživatel zajistí okamžitě po skončení své činnosti úklid a likvidaci odpadků mimo areál.
 10. Klíče od areálu mají v držení určení členové obou organizací. Vedoucí obou organizací zodpovídají za to, že tito členové po ukončení denní činnosti v areálu zkontrolují, zda je vypnuto el. osvětlení v areálu, na ploše se nebudou vyskytovat nebezpečně hořlavé látky a areál bude uzamčen.
 11. Při činnostech, kde je nutné používání hořlavých látek na ploše zajistí každá organizace, aby měla k dispozici odpovídající hasící prostředky.
 12. Spotřeba el. energie se bude hradit rovným dílem na základě stavu odpočtového elektroměru, jež je umístěn v boudě KLETRU a to jedenkrát ročně na základě faktury, vystavené Kletrem.
 13. Za nedodržení bodů 4. až 9. tohoto řádu má majitel areálu právo účtovat nájemci náklady, vzniklé s pracemi , nutnými k uvedení areálu do stavu podle těchto bodů.
 14. Správcem areálu zmocňuje KLETR Jiřího Huspeninu, mobil 737 135 662.
 15. Tento organizační řád nahrazuje původní vnitřní směrnici 0601 z 30.3.2006

ČTU TK KLETR , Malá rada 4.9.2008.

Lubomír Tomeček, náčelník ,

Jiří Huspenina, místonáčelník, správce areálu

Informační centrum pro mládež, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, fax: 572 525 527, e-mail: icm@icm.uh.cz,