ČTU - TK KLETR

Aktuality a časopis Kletrák

Veškeré aktuální informace lze získat v měsíčním zpravodaji KLETRÁK. Ve formátu PDF je možno si jej stáhnout z těchto stránek. Při zaslání přání o zařazení do adresáře jej můžete dostávat každý měsíc na vaši mailovou adresu buď ve formátu word, nebo PDF. Rovněž tak i občasník Informník MR.
Novoroční přání
přání

Kletrák leden 2015

I první kletrák roku 2015 obsahuje několik zajímavých článků, přinese došlá novoroční přání a samozřejmě si především přečtete přehled akcí KLETRU v uplynulém měsíci a v letošním lednu.

Plán činnosti KLETRU na rok 2014

schválený na jednání Posledního ohně dne 16.10.2013 a potvrzený na Výročním shromáždění 26.2.2014.:

Akce

Setkání s přáteli s prezentací fotek z historie odyseí s Aerotechnikem

Splutí Dunajce a Vysoké Tatry / srpen 2014

Naše účast s lanovými lávkami na akci Odlétáme na prázdniny červen 2014

Na požádání jiných organizací a našich možností lanové aktivity na akcích těchto organizací

Pravidelné seniorkavárny 2x měsíčně

Další akce o jejichž organizaci včas projeví zájem někdo z členů

Organizace

Transformace klubu na pobočný spolek

Účast našich delegátů na Oblastním sněmu ČTU

Informatika

Vydávání Kletráku (měsíčník)

Vydávání Informníku (příležitostník)

Správa webových stránek: http://www. old.icm.uh.cz/str/web/ctu---kletr a www.zonerama.cz/kletr (trvale)

MTZ

Pokračovat ve vytvoření finančního zdroje pro nákup materiálu na výměnu střechy

Lubomír Tomeček TOM, náčelník klubu

Soubory ke stažení:

Informační centrum pro mládež, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, fax: 572 525 527, e-mail: icm@icm.uh.cz,