ČTU - TK KLETR

O Kletru

Tábornický klub Kletr je základním článkem občanského sdružení České tábornické unie o.s. a jedním z klubů její Chřibskokarpatské oblasti. Navazuje na tradice TK Velká Medvědice ze šedesátých let minulého století, na turistické akce Aerotechniku z let sedmdesátých a osmdesátých minulého století a na akce KUFRU z let devadesátých minulého století. Převážnou část jeho členů tvoří totiž bývalí členové občanského sdružení Kufr.
Logo Kletru
logo
Kletr pořádá různé tábornické, turistické a sportovní akce jak pro děti, tak pro všechny věkové skupiny. Mezi tyto akce patří lyžařské i turistické přechody v různých českých, slovenských i rakouských horách. Dále organizuje množství turistických poznávacích cest a cyklovýletů.

KLETR po několik let - od roku 2002 do roku 2006 byl hlavním koordinátorem Bambiriády v našem městě.Je pořadatelem tradičních akcí jako je, turnaj v odbíjené Jarní sako, Lanování v parku a Výstavy neziskového sektoru.. Klub se ale hlavně zaměřuje na lanové aktivity.

Klub vydává jednou za měsíc svůj interní zpravodaj Kletrák. Nejvyšším orgánem klubu je Výroční oheň, který se uskutečňuje vždy na podzim a volí pro každé dva roky náčelníka, který jmenuje k řízení klubu Malou radu. Současným náčelníkem je Lubomír Tomeček (Tom).

Dlouhodobým cílem klubu je vybudovat podle vzoru jiných měst v Uherském Hradišti Lanové centrum. Aktuálně se pokouší vytvořit mobilní základnu lanových aktivit, jakožto jeden ze článků celého lanového centra, a k tomuto cíli hledá prostředky z různých grantů.

Klub má ve svých řadách instruktory nízkých i vysokých lanových překážek s aprobací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jedinou podmínkou členství v klubu je souhlas s programem České tábornické unie a uhrazení členského příspěvku.Máte-li zájem o členství v klubu, ozvěte se na uvedené kontakty.

taborniciuh@seznam.cz, 728366215, KLETR, Svatoplukova 288,686 01 Uh.Hradiště

Fotogalerie:

Šedasátá léta
Na Šandorově hájence
Velká medvědice
Velká Medvědice
Velká medvědice
Velká medvědice
Šedasátá léta
Aerotechnik
Aerotechnik
Otevírání Moravy
Otevírání Moravy
Na běžkách po Gorcách
Velká Fatra
Výstup na Suchý
Velká fatra
Divoká Orlice
Vysoké Tatry
Vánoce pod Suchým
Zavírání Moravy 1982
Malaá fatra
Rumunská Odysea
devadesátá léta
Brdy
90. léta
90.léta
90.,léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90. léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta
90.léta

Informační centrum pro mládež, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, fax: 572 525 527, e-mail: icm@icm.uh.cz,