ČTU - TK KLETR

Lanové aktivity

Klub pořádá od jara do podzimu lanové aktivity - pravidelné akce v Uherském Hradišti a okolí.
Adrenalinová věž v Hostětíně
věž padá

Lanové aktivity KLETRU v roce 2013.

V letošním roce téměř zcela utlumíme naše lanové aktivity. Důvod. Absence mladších organizátorů. Počítáme s našimi lanovými lávkami jenom na akci Odlétáme na prázdniny v prostorách Slováckého Aeroklubu Akce se uskutečnila 28.6.2013za velkého zájmu veřejnosti. Naše lanov= aktivity nám pomohli realizovat opět staroměstští skauti.

Proběhlo v roce 2012

Bedýnky na Jablečné slavnosti.

Tradičně jsem se nechal přesvědčit, že i letos vypomůžeme občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat a Veronice v Hostětíně s provozováním bedýnek na letošní Jablečné slavnosti. Z kuloárů vím, že organizátoři mají už nějaký rok problémy s vedením obce, které vládne starosta z ODS a tak proč ne, když skauti přislíbili letos stoprocentní pomoc. Od nás se přihlásili Jura, Majka a Božka. Božka ale od půlky měsíce ležela v nemocnici, skautů se přihlásilo pět a tak jsem na poslední chvíli Majku odvolal. Jednak nás bylo dost a jednak dostat se do Ostrohu je stále poněkud komplikované. A tak jsme vyrazili. Nakonec dva skauti a dvě skautky, já a Jura dojel ze Žítkové. Počasí bylo tradičně nádherné, organizátoři naplánovali naše vystoupení od 12.00 do 16.00 a tak jsme do půl dvanácté zavěsili lana, posunuly stánkaře se skopovými steakami a ohraničili prostor. Od dvanácti jsme si oddychli jen na chvíli a to jsme museli vyhlásit přestávku, neboť dětí ve frontě bylo stále dost.Někteří ovšem absolvovali stavbu věže i pětkrát. Rekord byl tentokrát vysoký – 18 bedýnek. Podařilo se nám ukončit ve čtvrt na pět, pak jsme rychle sbalili, naložili a spěchali k domovu. Doma jsem padl na gauč a probral se až za dvě hodiny. Bob

Bedýnky na Odlétáme na prázdniny

Poslední pátek v červnu už tradičně probíhá akce ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY, na které se prezentujeme lanovými lávkami a bedýnkami. Letos za nás celou akci realizovali naši družební skauti ze Starého Města. Majka, která slíbila se na akci podílet, se ani neozvala. Skauti provozovali nejen bedýnky, ale postavili i dva velepraky. Takže. Díky!

Lanové aktivity KLETRU v roce 2011.

Na letošní rok zatím neplánujeme akci LANOVÁNÍ V PARKU. Dohodli jsme však, že postavíme naše lanové aktivity na akci Dne dětí v Dolním Němčí v neděli 12. června. Dále počítáme s našimi lanovými lávkami na akci Odlétáme na prázdniny v prostorách Slováckého Aeroklubu. A na závěr pak počítáme s naší účastí na JABLEČNÉ SLAVNOSTI v Hostětíně v měsíci září.

PROBĚHLO v roce 2011

BEDÝNKY na Jablečné slavnosti v Hostětíně 25.9.2011

Po loňské přestávce, kdy nám nepříznivé počasí nedovolilo bedýnky na Jablečné slavnosti postavit, jsme letos opět neodolali pozvání a přijeli jsme na Jablečnou slavnost do Hostětína, tentokráte jen s bedýnkami. Strom, který nám doposud sloužil, bohužel porazili a tak jsme zabrali nový prostor mezi dvěma stromy, na protější straně. Skauti se tentokrát na nás vykašlali a tak jsme celou atrakci, kterou místní organizátoři nazvali ADRERNALINOVÁ VĚŽ, museli zvládnout sami. A šlo nám to pěkně od ruky, byť to, co mladí zvládnou ve třech, nás zaměstnalo plně všech pět. Tedy Toma, Boba, Juru, Majku a Božku. Počasí bylo opravdu božské, dětí dostatek a lidí na slavnosti až zbytečně mnoho. My byli ale spokojeni. Bob

Lanové lávky na akci ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY 24.6.2011

Tradičně jsme se i letos podíleli lanovými aktivitami na akci, uvedené v nadpisu.Postavili jsme veleprak a lanovou lávku LIÁNY a naši skauti Tomáš s Kubou pak BEDÝNKY. Zájemců bylo opravdu hodně.

Lanové lávky v Dolním Němčí

V neděli 12.června jsme s Tomem a třemi skauty z oddílu Permoník - Filipem, Honzou a Blonďákem, zdárně absolvovali lanové lávky v Dolním Němčí, pořádané tamním farským sdružením. Postavili jsme bedýnky, liány, vodorovné ráhno a veleprak. Akci sice o půl hodinky přerušila hrozba deště, ale jinak proběhlo vše v pohodě. Podle hodnocení veteránů – Toma a Filipa, bylo letos méně dětí než minule. Mě to připadalo zhruba stejné. Jinak se k nám chovali přímo vzorně. Připravili pro nás v restauraci U mlýna skvělý oběd, zásobovali pitím i kávou.

PROBĚHLO v roce 2010

Lanování v parku

Hlavní akce lanových aktivit proběhla v sobotu 29.května 2010 a to opět ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.

Byla to druhá z letošních akcí klubu pro veřejnost, tentokráte pro děti. Akce se uskutečnila opět díky spolupráci TK ČTU KLETR a oddílu skautů Permoníci ze Starého Města. Realizační tým akce za KLETR tvořili Jura ,Mira , Tom, Bob, Božka, z Trenčína přijel s lanovkou Petr a z Brna dorazil několik let nezvěstný Fungus. Dopoledne nám ještě pomohl postavit praky Jožka. Od Permoníků přišel Honza s Martinem a další skauti. Počasí nám přálo, do 13:00 jsme tak tak stačili lanové lávky postavit a do 13:00 do 19:00 jsme se nezastavili. Lanové lávky letos doplnily TŘMENY a již zmíněná LANOVKA. Přišlo více jak sto dětí, zejména malých. Letos jsme na akci získali i dotaci z Fondu vzdělání města UH a absolventi lanových aktivit mohli obdržet za výkon i sladkou odměnu..

Lanové aktivity ve Valašském Meziříčí

V neděli, 6. června, jsme uskutečnili naši letošní druhou lanovou akci a to v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Účast na této akci jsme přislíbili již v únoru a jako obvykle, těsně před ní se nenašel nikdo, kdo by slib naplnil. Nakonec se podařilo přemluvit hluckého Jana, skauti svůj slib dodrželi a přidal se i Filip, kdysi náš člen. Park mají krásný, s nově opraveným amfiteátrem, který jim Hradiště může závidět. Akce byla nazvána jako Den dětí s Michalem Nesvadbou a naše vystoupení LANOVÁNÍ PRO MALÉ ŠIKULY. A opravdu našimi návštěvníky tady byli malí šikulové, většinou předškolního věku a děti do sedmi let. Postavili jsme schody do nebe. Barmský most, manévry a kotě. Připravenu jsme ještě měli záchrannou síť, ale k té tu nebyly vhodné stromy. Vedle tradičních bedýnek v zájmu zvítězil Barmský most, kde byla neustálá fronta. Pořadatelé nám zajistili bedýnky i žebřík, takže jsme veškerý lanový materiál i s pěticí organizátorů našlapali do jednoho auta bez vozíku. Počasí přálo, ale s dopravou to byl časový zápřah od půl osmé ráno do půl deváté večer. Dík tedy patří Janovi a Filipovi od nás a Martinovi Botlíkovi a Trubačíkovi od Permoníků.! Další lanování máme na akci ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY 25. června v SAK.

Lanování na akci ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY.

Akce se původně neměla konat, rozhodnutí o uskutečnění padlo dva dny předem, když už jsme naši účast odvolali. Na žádost Petra z OKčka, dnes již našeho člena, jsme alespoň trochou k této akci přispěli.Pátek 25. června od 14:00.

PROBĚHLO před rokem 2010

Lanování na Jablečné slavnosti

I letos obdržel Kletr pozvání na uspořádání lanových aktivit na letošní jablečné slavnosti v Hostětíně. Ta se uskutečnila v neděli 27. září 2009.Kletr se podílel bedýnkami (zde nazvanými ADRENALINOVÁ VĚŽ) a střelbou z velepraku. Kletr zastupovali Tom,Majka a Jura, za skouty se účastnil Martin

LANOVÁNÍ V PARKU 2009

Spolu se skauty z Hradišťské dvojky jsme připravili na sobotní odpoledne dne 19. září 2009 ve Smetanových sadech akci pro děti LANOVÁNÍ V PARKU. Krásné počasí i přes přemíru dalších akcí, které byly na sobotu v Uherském Hradišti nachystané, přilákalo do parku téměř stovku dětí i s rodiči. Děti si vyzkoušeli střelbu z velepraku, schody do nebe( věž z bedýnek) a trojici nízkých lanových lávek - Barmský most(ten byl tentokrát zcela nový - chodeckou část tvořily fošínky, navlečené na dvou vodorovných lanech), liány a vodorovné ráhno. Akci z Kletru zajišťovali Tom, Jožka, Bob,Božka a Hana. Skauti vyslali šest svých zástupců.

Lanové aktivity KLETRU na akci ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY 26.6.2009

Kletr se tradičně účastní se svými lanovými disciplinami na akci, pořádanou městem Kunovice a Slováckým aeroklubem vždy na konci školního roku.Letos jsme poprvé uvedli bedýnky a tradiční vodorovný přechod, rovné ráhno a veleprak. Na lanových aktivitách se společně s KUFREM podíleli i skauti z družebního oddílu Permoník.Za Kletr se na akci podílel Bob, Jožka a k demontáži lávek dojel i Honza.

Lanování na Dětském dnu v Dolním Němčí 2009

Již po druhé jsme byli pozváni s našimi lanovými aktivitami na Dětský den do Dolního Němčí. Akci pořádá tamní Farní sdružení spolu s Hasičským sborem a naše lanové atrakce jsou vítaným zpestřením. Ani letos jsme neměli čas se nudit. O všechny naše lanové lávky(příčné ráhno, liány, svislý kříž), střelbu z velepraku i "bedýnky" byl po celou dobu akce nebývalý zájem. Z Kletru akci zajišťovali Tom, Bob, Jan, Petr, který dojel až z Trenčína. Se stavbou a likvidací pomáhal i Mira a po celou dobu s námi byli i tři skati z nšeho družebního oddílu Permoníci.

LANOVÁNÍ V PARKU

V důsledku špatného počasí musela být v sobotu 30.května 2009 akce zrušena. Nejbližší lanové aktivity předvede KLETR spolu se staroměstskými skauty v neděli 7. června v Dolním Němčí na Dnu dětí a to odpoledne od 14:30 do 17:00.

Další lanové aktivity

Další lanové aktivity plánujeme na akci ODLÉTÁME NA PRÁZDNINY, kterou pořádá SAK a město Kunovice v pátek 26.6.2009 na letišti v Kunovicích.

Dovybavení MTZ lanových aktivit

V prvním čtvrtletí 2009 dokoupil klub, na základě poskytnutého grantu Nadací děti,kultura, sport, další vybavení pro lanové aktivity - celotělové horúvazky pro děti, horo přilby pro děti, bedýnky , napínáky a další materiál v celkové hodnotě 10.000?- Kč.

LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI 28.9.2008

I letos jsme byli požádáni pořadateli slavností o naše zapojení do programu slavností.Letos jsme přidali vedle"bedýnek i "veleprak". Na akci se podíleli Majka, Božka, Tom a Bob.

LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI 23.9.2007

Na požádání obč. sdružení tradice Bílých Karpat se náš klub podílel atrakcí "BEDÝNKY" na Jablečných slavnostech ve známé ekologické obci Hostětín. Klub reprezentovali Luboš Tomeček a Martin Botlík.

Lanové aktivity KLETRU na MISIJNÍ POUTI VE STRÁŽNICI 2.ČERVNA 2007

Týden po Bambiriádě instaloval na požádání pořadatelů, KLETR své aktivity na Misijní pouti ve Strážnici. Ta byla součástí DĚTSKÉ STRÁŽNICE 2007 a probíhala v místním skanzenu spolu s přehlídkou dětských souborů na tamním anfiteátru a s dalšími akcemi DDM Strážnice. Navíc se v rámci této pouti večer před kostelem ve Strážnici uskutečnil benefiční koncert Hradišťanu. Akce to byla veliká. Skanzen zabírá plochu několikrát větší, než jsou naše Smetanovy sady a vzhledem k k festivalu folklorních souborů byl celý skanzen plný dětí. Organizátoři pojali dopolední část programu (od 9:00 do 14:00) jako pouť po jednotlivých světadílech. Naše lanové lávky - svislé X, nízké manévry a vodovná síť byly součástí Austrálie. Mira s dvěma velepraky byl mimo světadíly a Bedýnky, které zajišťoval Tom s Martinem Botlíkem patřily asi do Afriky. A to jsme zapomněli vzít sebou Majku Černou, která se přihlásila z Kunovic, když už jsme byli v plném provozu. Všechny atrakce byly permanentně obsazeny a tak jsme dostali všichni pořádně zabrat.Ale zase jsme viděli, co umějí dělat jinde. A myslím, že to měli pojato velkolepě. (viz fotky).

Kletr hledá instruktory těchto lanových aktivit z řad studentů středních i vysokých škol, zejména pak těch, kteří by chtěli studovat na fakultách rekreologie a rekreačních sportů. Klub zajistí odbornou přípravu organizátorů těchto aktivit.

Fotogalerie:

1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
1 Lanování v parku 2009
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Dětský den v Dolním Němčí
Lana02
Lana03
Lana04
Lana05
Lana06
lan.lávky
Misijní puť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
Misijní pouť Strážnice 2.6.07
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI 23.9.2007**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**
**LANOVÉ AKTIVITY NA JABLEČNÉ SLAVNOSTI**

Informační centrum pro mládež, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, fax: 572 525 527, e-mail: icm@icm.uh.cz,