ČTU - TK KLETR

Neziskové organizace našeho města

=========================== Týdny pro neziskovky 2011 =========================== **Týdny pro neziskový sektor (Dobrovolnictví a partnerství v regionech) Doba konání: únor a březen 2011** **MOTTO: Dobrovolnictví - motor občanské společnosti ** Pořadatel: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice společně s krajskými a oborovými asociacemi NNO Spolupracující partneři: Asociace krajů ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Témata Týdnů pro neziskový sektor: 1. Dobrovolnictví a dobrovolníci v NS a v jednotlivých aktivitách NNO 2. Partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru 3. Občanská společnost bez bariér Hlavním cílem druhého ročníku Týdnů pro neziskový sektor je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Asociace NNO v ČR je iniciátorkou a koordinujícím garantem celé akce. Týdny pro neziskový sektor jsou volnou skládačkou akcí, poskytující příležitost prezentovat veřejnosti nestátní neziskové organizace, jejich činnost, úspěchy i problémy. Partneři přitom mohou v regionech spontánně navazovat perspektivní a efektivní spolupráci dle místních potřeb a podmínek. Týdny pro neziskový sektor jsou tak mj. příspěvkem k posilování občanské společnosti. Tematické zaměření Týdnů vychází z tématu roku 2011, který Evropská unie vyhlásila Evropským rokem dobrovolnictví. Zahájení: 1. února 2011, 13 hodin, Praha (místo bude upřesněno), tisková konference Akce v regionech: samostatné projekty (konference, semináře, výstavy, dny otevřených dveří, benefice apod.) pod patronací krajských a oborových sdružení NNO, územních samospráv a regionálních pracovišť partnerských organizací, únor – březen 2010 (seznam akcí bude zveřejněn při zahájení Týdnů). Ukončení: Benefiční koncert plánovaný na 30. března 2011, Kounicův palác, Praha, ** Výstava neziskovek - Život není zebra** Dobrý den, dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám možnost se prezentovat v projektu Život není zebra. Jedná se o výstavu neziskových organizací Zlínského kraje. Cílem této výstavy je dát jednotlivým neziskovým organizacím zlínského regionu prostor prezentovat své aktivity. Výstava proběhne v týdnu od 21. do 26. února 2011 v suterénu 21. budovy Krajského úřadu. V rámci výstavy se bude rovněž konat řada tematických workshopů, které budou obsahově souviset s činností jednotlivých neziskových organizací. Tyto workshopy mají podpořit vzájemnou komunikaci mezi samotnými neziskovými organizacemi a širokou veřejností. Zde máte možnost vlastní prezentace prostřednictvím strukturovaných informačních bannerů doplněných fotografiemi, případně uspořádáním workshopu. Letošní 5. ročník projektu Život není zebra pořádá Zlínský kraj ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž studenti projekt v minulosti založili. Stejně jako ostatní neziskové organizace máte i Vy možnost uspořádání vlastního workshopu či doprovodného programu na vernisáži. V případě zájmu o prezentaci Vaší NNO (popřípadě uspořádání workshopu) na výstavě projektu Život není zebra, kontaktujte prosím organizátory na e-mailovou adresu jankechova@ zebra.utb.cz do 15. ledna 2011. Informace a fotky z minulého ročníku najdete na www.zebra.utb.cz S pozdravem Organizační tým projektu
Logo
Týdny pro neziskový sektor

ROČENKA OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ UH.HRADIŠTĚ

Náš klub vydal ročenku spolků Uh.Hradiště roku 2009.

Informace o svém občanském sdružení poskytly:

 • Spolek přátel literatury a knihovny BBB
 • Muzejní spolek
 • Kapela DĚVČICE
 • BUKOVINA
 • Sportovní klub Míkovice
 • Domino
 • FS Kunovjan
 • FS CIFRA
 • TJ Slov. Slávia - oddíl KICKBOXU
 • Akropolic
 • Klub úplně fantastické rekreace
 • DUHA - dužina Úsvit
 • Sdružení studentů ČR
 • Sokol Mařatice

Mimo Hradiště pak:

 • Softbal Kunovice
 • Automotoklub Březolupy
 • Motokros team Březolupy
 • Letecko modelářský klub Březolupy
 • Sportovně střelecký klub Březolupy

Naše organizace pro malý zájem neziskových organizací našeho města letos (2011) neplánuje vydání obdobné ročenky roku 2010, ani prezentační výstavu neziskovek města.

Výstava neziskovek 2009 1. - 20.10.2009

Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 1.října. Moderoval Svaťa Sládeček z Kletru, zahrála hudba ŠTRŮDL a úvodní slovo přednesl pak vedoucí projektu Bob Stránský z Kletru. Vernisáže se účastnili z představitelů prezentujících se organizací zástupci Charity, Sokola, Orla a pořádajících organizací Mě kin a KLETRU. Pro představitele města je už třetím rokem akce málo reprezentativní. Pozvání na vernisáž přijala pouze radní A.Konvalinková,která zde v trojjediné osobě zastupovala radu, předsedkyni komise sociální a pracovnici Charity, zastupitel St, Mikula, za odbory MěÚ p.Bartasová z odboru kultury a pani M.Riedichová, která zastupovala p. D.Stojnovou z odboru školství a sportu. Pozvaní předsedové komisí sportovní a vzdělání se rovněž neozvali a nikoho z komise nevyslali.Zcela bez osobního pozvání se však vernisáže účastnil Vladimír Pavelka, člen krajské komise pro neziskové organizace ( a současně člen sportovní komise města). Z médií se vernisáže účastnila Televize Slovácko a redaktor Dobrého dne s Kurýrem Pavel Princ. Po oficiální části vernisáže v dobré a uvolněné atmosféře proběhla diskuse o postavení neziskovek v naší společnosti a výměna názorů na další vývoj.

Fotografie z výstavy a přehled prezentujících se organizací na www.kletr.tk

Vystavovatelé:

 1. Klub českých turistů
 2. Sokol - tělovýchovná jednota
 3. Maltézská pomoc
 4. Charita
 5. Klub přátel zpětné vazby
 6. Duha - Úsvit
 7. KLETR
 8. Klub přátel ICM a Europe Direct
 9. LEDET
 10. Junáci - Psohlavci
 11. AKROPOLIS
 12. OREL - tělovýchovná jednota
 13. Orel - Velehradská župa

a samozřejmě pořádající ČTU - TK KLETR a Městská kina

Výstava neziskovek 2008

Výstava neziskovek skončila

V pátek 31.10.2008 jsme demontovali zbytek panelů naší letošní výstavy. Podstatnou část demontovali majitelé prostoru, Městská kina, již 27.10. , aby uvolnili prostor pro svoji výstavu TOBRUK. Panely, které jste si nevyzvedli v den demontáže výstavy, jsou k dispozici k vyzvednutí v naší klubovně po tel. domluvě na 728 366 215.

Prezentační výstava neziskových organizací 2008.

Krásný den. V měsíci říjnu probíhá každým rokem prezentační výstava neziskových organizací v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Letošního roku se nám však podařilo zajistit výstavní prostor od 9. do 31.října a to opět v kině Hvězda. Neziskový sektor je široká skupina občanských sdružení, nadací, církevních spolků a příspěvkových organizací . Letos dáváme možnost všem těmto skupinám pro prezentaci jejich aktivit.

Našim cílem je opět je shromáždit informace a prezentovat všechny spolky (občanská sdružení), působících v Uherském Hradišti .

K dispozici máme letos dostatek panelů o velikosti 100 x 70 cm. Podle vašeho zájmu je tedy možno pro vaší prezentaci použít jeden až tři panely. Organizace, které budou mít o tuto prezentaci zájem pak mají možnost připravit svoji prezentaci na podkladovém papírovém panelu, který dodáme, nebo dodají s předstihem organizátorům podkladové materiály ke své prezentaci.

Závazné přihlášky, jejichž formulář přikládáme, je nutno vyplnit a odeslat do 30.září 2008 na adresu: unie@wo.cz, nebo ČTU - TK KLETR, Svatoplukova 288, Uh. Hradiště. Kontaktní telefon 728 366 215.

S pozdravem Lubomír Tomeček, náčelník klubu a Bob Stránský, vedoucí projektu

Pokyny k demontáži

Dobrý den. Výstava skončila a zítra, 31.10.2008 provedeme její demontáž. Několik panelů již demontovali majitelé prostoru - Městská kina - již toto pondělí, aby mohli instalovat svoji výstavu o Tobruku. Bohužel jsem tento týden promarodil a nevím o panely kterých organizací jde. Svoje panely si můžete vyzvednou zítra dopoledne mezi 9:00 až 11:00 , případně odpoledne téhož dne a to přímo v kině Hvězda. Odpoledne už budou k dispozici volně položené na stole. Nevyzvednuté panely zítra večer převezu do naší klubovny - KLETROVNY, kde si je můžete vyzvednou po telefonické domluvě na mobil 728 366 215. Ještě jednou děkuji za vaši účast na výstavě, připomínám, že právě v těchto dnech se dokončují formality k vyhlášení Fondů města, které nahradí dosavadní systém DARŮ MĚSTA a přeji vše nejlepší.

Za Kletr Bob Stránský

AKTUALITY O PRŮBĚHU VÝSTAVY

Vernisáž proběhla za účasti zástupců prezentujících se spolků a dalších hostů.Za Městký úřad na vernisáži vyjádřila podporu neziskovkám vedoucí odboru školství a tělovýchovy p. Ing. Dana Stojnovová. Vedoucí komisí města i zástupci politických klubů stran, zastoupených v zastupitelstvu města, výstavu neziskovek opět ignorovali, zřejmě vystačí s proklamacemi, jak si práce neziskovek váží! O kulturní vystoupení se opět postarala kapela DĚVČICE.

Přehled přihlášených organizací

1.Klub úplně fantastické rekreace (16.9.)

2.DUHA - dužina ÚSVIT (16.9.)

3.Nadace Děti,kultura,sport (19.9.)

4.SOKOL TJ (29.9.)

5.SOKOL župa Komenského (29.9.)

6.CHARÁČ (29.9.)

7.Taneční klub ROKASO (30.9.)

8.DIAKONIE - cesta (30.9.)

9.OBLASTNÍ CHARITA (30.9.)

10.Sportovní klub Míkovice (30.9.)

11.Klub přátel ICM (30.9.)

12.SARKANDER (30.9.)

13.KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (30.9.)

14.DOMINO,CZ (30.9.)

15. JUNÁK - PSOHLAVCI (30.9.)

16. DDM ŠIKULA (30.9.)

17. TJ MONTY (30.9.)

18. OREL TJ (2.10.)

19. OREL ŽUPA VELEHRADSKÁ (2.10)

20. AKROPOLIS (9.10.)

21. KLUB KULTURY (7.10.)

22. MĚSTKÁ KINA (spolupořadatel)

23. KLETR - ČESKÁ NTÁBORNICKÁ UNIE (pořadatel)

Fotogalerie:

Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Výstava neziskovek 2009
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž

Soubory ke stažení:

Informační centrum pro mládež, Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 526, fax: 572 525 527, e-mail: icm@icm.uh.cz,